شهرمن-شورای من: کمتر از ۲ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید.  بنا به دلایل متفاوت از جمله ضعف نهادهای نظارتی، امکان وقوع فساد در ساختار شوراها بسیار زیاد است پس سعی کنید از رای دادن به افرادی که به هرگونه فساد شهره‌اند خود داری کنید.