درصحن- شوراها: مدیرعامل بنیاد بیماران هموفیلی تهران را شهری پرمانع برای معلولان توصیف کرده و گفته: متاسفانه هنوز شاهد وجود محدودیت‌های متعددی در وسایل حمل و نقل عمومی، اماکن عمومی و پارک‌ها و مراکز تفریحی برای معلولان و بیماران هستیم. قویدل خواستار واگذاری مسوولیت نظارت بر برخی از فعالیت های اجتماعی شهرداری به سازمانهای مردم نهاد از سوی شورای شهر شده است.

سالم سازی شهر برای معلولان بطوریکه آنها بدون مزاحمت بتوانند در سطح شهر تردد کنند و از امکانات عمومی و مراکز تجاری، فرهنگی و تفریحی استفاده کنند از جمله وظایف شهرداری هاست. اما شهرداری تهران به رغم پیگیری های شورای شهر، هنوز شهر را برای معلولان سالم سازی نکرده است.

قویدل مدیرعامل بنیاد بیماران هموفیلی در این خصوص می گوید: اعضای شوراهای شهر بویژه در تهران باید بپذیرند که به جز افراد سالم،‌ بخشی از شهروندان با توانایی کمتر از افراد عادی در جامعه حضور دارند و به بیماری‌هایی مبتلا هستند. بنابراین شورای شهر باید در سطح شهر مناسب‌سازی‌های لازم را انجام دهند. به نظر من تهران هنوز شهری پر از مانع برای معلولان است و یک فرد معلول به راحتی نمی‌تواند به سینما یا کنسرت رود و یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند.