درصحن- شوراها: با انتشار لیست کاندیدهای اصلاح طلب و اصولگرا در تهران، شماری از کاندیداها با حمایت از لیست معرفی شده، از انصراف خود برای ادامه حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی خبر داده اند. با انتشار لیست کاندیداهای مورد حمایت در سایر شهرستانها، احتمالا موج انصراف به دیگر شهرهای ایران نیز خواهد رسید.

تهران در دوره پنجم شوراها، ۲۱ کرسی خواهد داشت اما صلاحیت بیش از ۲۷۰۰ کاندیدا برای ورود به شوراها تایید شده است. طی روزهای آینده با انصراف تعداد قابل توجهی از کاندیداها، تعداد کل نامزدان کاهش خواهد یافت. تاکنون شخصیت های سیاسی مطرحی همچون علی تاجرنیا، فاطمه راکعی، امیرآریازند، علی اصغر شفیعیان، نسیم چالاکی، نسرین وزیری، فائزه دولتی، با اعلام حمایت از لیست منتشره توسط شورای عالی اصلاح طلبان انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کرده اند.

هنوز لیست کاندیداهای انصرافی اصولگرایان اعلام نشده و قطعا شمار زیادی از اصولگرایان جامانده از لیست خدمت نیز انصراف خود را اعلام خواهند کرد. هرچند خبرهایی از لیست های موازی مثل لیست «همت» نیز منتشر شده است.