شهرمن-شورای من: با توجه به بالا بودن حجم تصادفات و تخلفات رانندگی در ایران یکی از مشکلات موجود در کشور ناکافی بودن نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی و امکانات آنها برای کنترل و مدیریت مناسب تردد در جاده‌های کشور است. اگرچه راه حل دراز مدت کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، افزایش تعداد نیروهای پلیس نیست و این مشکل باید از طریق آموزش شهروندان و دعوت آنان به رعایت قوانین رانندگی و نیز بهسازی جاده‌های کشور و بالا بردن استاندارد آنها حل شود ولی در کوتاه مدت کشور ناگزیر به کنترل حوادث جاده‌ای از طریق نظارت بیشتر پلیس است و نظارت بیشتر به معنای پلیس و امکانات لازم بیشتر است. در چنین  شرایطی شوراها در سطوح سه‌گانه شوراهای شهر، شورای استان و شورای‌عالی استان‌ها می‌توانند به حل مشکلات پلیس راهنمایی و رانندگی و افزیش سطح بهره‌وری و خدمات رسانی آن کمک کنند. در سطح محلی با توجه به  قدرت تصمیم گیری شوراهای شهر هر شورا می‌تواند با شناخت نیازمندی‌های پلیس محلی درصدد رفع آنها برآید. در سطح استانی نیز شورای استان‌ها می‌تواند نقش مشابه‌ای ایفا کنند. اما در سطح شورای‌عالی استان‌ها از آنجا که این شوراها اختیار ارایه لایحه قانونی به مجلس را دارد  نهاد شورا می‌تواند از این اختیار به نفع بهبود وضعیت پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح ملی بهره گیرد.