شهر من شورای من:  فساد در شوراها یکی از پدیده‌هایی است که با فعال شدن شوراها در یک دهه گذشته در ایران  همراه بوده است. برخی اعضای شوراها تلاش کرده اند از عضویت خود درشورای شهر به عنوان یک  مزیت برای دسترسی غیر قانونی به منابع مالی و اقتصادی استفاده کنند. موضوعی که باعث  بازداشت و محاکمه برخی از اعضای شوراها در سراسر کشور شده است. مساله فساد در شوراها  در مواردی که گسترده‌تر بوده است حتی به انحلال شوراها منجر شده است. البته چنین پدیده‌ای  در شهرها بیشتر دیده شده است و تاکنون  کمتر مواردی از انحلال شوراها در روستاها به دلیل فساد  گزارش شده است.  وجود  مشکل فساد مالی در بین اعضای شوراها  همچنین باعث شده که در سال های  اخیر و هنگام رقابت‌های انتخاباتی ، کمپین‌هایی برای جلوگیری از عضویت   نامزدهایی که به فساد مالی  متهم هستند در شوراها دیده شود. در یکی از این نمونه‌ها هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در تهران‌، صلاحیت برخی اعضای شورای  کنونی شهر تهران را به دلیل تخلفات مالی  رد کرده است. توجه به سابقه افراد در مبارزه با فساد در کمپین‌های انتخاباتی می‌تواند مانع راه‌یابی مفسدین اقتصادی به شوراها باشد.