شهر من شورای من: امروزه از فضای سبز به عنوان فضای تنفسی شهرها یاد می‌کنند. عملکرد اعضای شوراها می‌تواند هم در کاهش و هم در حفظ یا گسترش فضای سبز موثر باشد. انتخاب نامزدهایی که گرایش‌های محیط زیستی بیشتری دارند، این امکان را ایجاد می‌کند که در شوراها در سطح کلان دغدغه‌های محیط زیستی پر رنگ‌تر از گذشته پی‌گیری شوند و به هنگام اخذ تصمیمات مهم نیز مسائل زیست محیلی در اولویت قرار گیرند. کاهش تعداد چنارهای خیابان ولی عصر تهران به عنوان يکی از نمادهای سبز پایتخت و نیز اجازه احداث مسکن و ساختمان در حریم فضای سبز شهری از جمله در ارتفاعات حاشیه تهران نمادهایی از چنین آسیب‌هایی در صورت فقدان نگرش محیط زیستی در شورای شهر یا عدم نظارت موثر شورای شهر بر شهردار در دفاع از فضای سبز است. انتخاب نامزدهایی با نگرش‌های محیط زیستی می‌تواند از دامنه این مشکلات بکاهد.