شهر من شورای من: شوراى شهر كاونترى در غرب انگلستان با كاشت درخت در حاشيه جاده علاوه بر حفظ محيط زيست به كاهش تصادفات جاده اى كمك كرده است. در وب‌سايت شوراى شهر كاونترى، دلايل كاشت درخت در كنار جاده ها اين گونه ذكر شده: -كاشت درخت در حاشيه جاده به توسعه امنيت جاده اى كمك مى كند. وجود درختان باعث مى شود كه جاده باريك تر به نظر بياييد و رانندگان آهسته و با دقت بيشترى رانندگى كنند. -وجود درختان باعث كاهش استرس و خستگى راننده‌ها مى‌شود و موجب توجه بيشتر آنها به رانندگى مى‌شود. -كاشت درخت به موازات جاده، موجب مى‌شود فضاى مشخصى بين جاده و پياده رو ايجاد شود و عابران در امنيت كامل رفت و آمد كنند. -گرچه ممكن است ريشه درختان باعث آسيب رساندن به سطح جاده شود اما بايد توجه داشت كه درختها با ايجاد سايه به حفظ جاده كمك مى كنند. خصوصا در مناطق گرمسيرى، درختان مانع تابش مستقيم نور خورشيد به سطح آسفالت مى‌شوند و به اين ترتيب به حفظ آن كمك مى‌كنند. تمام این موارد نشان‌دهنده اهمیت درختکاری اصولی در شهرها و مسیر‌های بین شهری است. کاری که برنامه ریزی و اجرای آن جزیی از وظایف شوراها و شهرداری‌هاست. از شورای شهر خود بخواهید به جای قطع درختان کهن‌سال، با کاشت درختان در حاشیه خیابان‌ها به افزایش امنیت شهری کمک کند.