شهر من شورای من: شوراى شهر لستر در انگليس، براى جلوگيرى از وقوع سيل در اين شهر، توصيه هايى را به شهروندان ارائه داده است. اين شورا با اشاره به اينكه 30 هزار نفر از شهروندان اين شهر با خطر بروز سيل مواجه هستند، يك مدل كامپيوترى از شهر و مناطقى را كه احتمال طوفان و سيل در آنها وجود دارد، مشخص كرده است.در اين مدل، به مردم اين مناطق توصيه هايى شده و راهكارهايى براى جلوگيرى از بروز سيل يا در صورت وقوع، كنترل آن، ارائه كرده است که اين مدل سالانه به روز مى شود. در بسیاری از شهرهای ایران مردم با حوادثی همچون وقوع سیلاب‌های فصلی و حتی رانش زمین مواجه می‌شوند و اکثر اوغات با غیر مترقبه نامیدن این حوادث مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند در حالی می‌شود با پیش‌بینی‌های کارشناسانه  و پیش‌گیری‌های علمی، خسارات ناشی از این گونه حوادث طبیعی را به حداقل رساند. از شورای خود بخواهید تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و شما را در برابر حوادث ایمن کند.