درصحن: شورای عالی کارگر، دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ را ۱۴.۵ درصد افزایش داد ولی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است این افزایش دستمزد، کارگران را از زندگی زیر خط فقر نجات نمی دهد. سلمان خدادادی معتقد است افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد با توجه به نرخ تورم یعنی، افزایش درآمد کارگران صفر درصد است و آنها باید کماکان زیر خط فقر زندگی کنند.
شورای عالی کار دستمزد کارگران را در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ با افزایش ۱۴.۵ درصدی همراه کرد. این در حالی است که تشکل های کارگری خواهان افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها بودند. با این افزایش پایه حقوق کارگران در سال ۹۶ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان خواهد بود.
سلمان خدادادی خط فقر در ایران را ۲.۵ میلیون تومان عنوان کرده و می گوید: وضعیت معیشت کارگران و انتظارات آنها با تصمیمات دولت خیلی فاصله دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: با توجه به تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و توجه به افزایش دریافتی زیر 2 میلیون تومان بازنشستگان، انتظارمی رفت که تصمیمات دیگری برای افزایش دستمزد کارگران اتخاذ شود.
علی ربیعی وزیر کار نیز گفته: براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز ۱۷۰۰ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، ادامه داد: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت.

وی گفت: براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است.

ربیعی همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.