شهرمن شورای من:‌ شوراى شهر پتربوروگ انگليس، به منظور صرفه جويى در انرژى، به طور رايگان به شهروندان اين شهر سيستم «صفحه خورشيدى» ارائه مى‌دهد. كسانى واجد شرايط نصب «صفحه خورشيدى» هستند كه صاحب خانه باشند و فضاى مناسب براى قرار گرفتن اين سيستم را در محل زندگى خود داشته باشند. جهت، اندازه و قابل دسترس بودن سقف ساختمان، اهميت دارد. بر اين اساس شوراى شهر قرارداد ٢٠ ساله‌اى با صاحب خانه مى‌بندد. طى اين مدت صاحب‌خانه موظف به نگهدارى صحيح از اين سيستم است. طبق برآورد شوراى شهر، نصب اين سيستم سالانه ٢٠٠ پوند، صرفه اقتصادى در زمينه مصرف انرژى، براى صاحب‌خانه به همراه خواهد داشت. شما هم می‌توانید از شورای شهر خود بخواهید که با ارائه طرح‌هایی اینچنینی ضمن تشویق شهروندان به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های زندگی به کاهش آلودگی‌های محیط زیست محیطی کمک کنند.