شهرمن شورای من: شوراى شهر منچستردر انگلستان، قوانينى براى جلوگيرى از مزاحمت‌هاى ناشى از آلودگى‌هاى صوتى در نظر گرفته است. طبق اين قانون، دزدگير منزل، مغازه و اتومبيل نبايد براى همسايگان ايجاد مزاحمت كند. اين يك مسؤوليت قانونى است.اگر فردى قصد دارد به تعطيلات برود، بايد كليد منزل خود را در اختيار فرد مورد اعتماد قرار دهد تا در صورت فعال شدن دزدگير، آن را خاموش كند. طبق قانون، دزدگير منزل نبايد بيش از ٢٠ دقيقه و دزدگير اتومبيل نبايد بيش از ٥ دقيقه فعال باشد.هم چنين قوانينى براى دست‌فروشان در نظر گرفته شده است. طبق قانون دستفروش‌ها قبل از ساعت ١٢ ظهر و بعد از ٧ عصر و هر بار بيش از ٤ ثانيه اجازه استفاده از بلندگو ندارند.قوانين مشابهى براى پارس كردن سگ در منزل، سر و صداى دستگاه تهويه يا كولر و كارگاه‌هاى خانگى نيز وجود دارد. آیا شورای شهر شما برای حذف آلودگی‌های صوتی در شهر شما اقدامی کرده است؟‌ از نمایندگان خود در شوراها بخواهید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی و اقدام کنند.