شهر من شورای من: در انتخابات شوراها در اکثر شهر های بزرگ اروپایی در کنار رقابت برای انتخابات شورای شهر بین نامزدهای احزاب، رقابت اصلی بین نامزدهای مشخص برای هر محله شهر است. نامزدهای انتخابات شوراها برای مناطق مشخص در شهر رقابت می‌کنند. مثلا اگر تهران را یک شهر اروپایی فرض کنیم انتخابات شوراها برای تعیین اعضای شوراهای 22 منطقه برگزار می‌شود. در چنین روندی هر نامزد انتخاباتی  باید وعده های مشخص و قابل اندازه گیری برای هر منطقه ارائه کند. هر نامزد به طور مشخص تبلیغ می کند و شعار می دهد که اگر انتخاب شود برای منطقه مثلا 17 شهر که خیابان ها و محله‌های مشخص دارد چه کارهايى انجام خواهد داد.شهروندان آن منطقه نیز وعده های نامزدها را می بینند و رأی  می دهند. در چنین سیستمی  هیج نامزدی قادر نیست شعارهایی از قبیل عدالت- آزادی- معنویت-برابری و…ارائه کند. نامزدها به طور مشخص باید بگویند برای مشکلات خیابان‌ها و مدارس و بیمارستان‌های هر منطقه شهر چه طرح مشخصی دارند.