شهر من شورای من: در بسیاری از  شهرهای دنیا، خطوط ویژه اتوبوس و تراموا برای مسافران شب وجود دارد. پس از شروع نیمه شب و به پایان رسیدن  فعالیت خطوط مترو، در بسیاری از شهرها خطوط ویژه اتوبوس‌ها و ترامواهای شب شروع به کار می‌کنند. ساعت فعالیت خطوط شبانه معمولا از نیمه شب تا حدود ساعت پنج صبح و شروع به کار دوباره سرویس‌های روزانه است. در خطوط شبانه معمولا  تعداد اتوبوس‌ها و ترامواها کمتر است. این خطوط  همانند خطوط روزانه منظم و تابع ساعت‌هاى خاصی هستند. اگر یک مسافر شب ساعات تردد درون شهری خود را بر اساس جدول‌های از پیش اعلام شده ترامواها و اتوبوس‌های شب تنظیم کند به راحتی قادر به استفاده از این خطوط در طول شب خواهد بود. آیا شورای شهر شما نیز  برای مسافران شب تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است؟ از شورای ‌شهر خود بخواهید برای حمل و نقل افراد در شهر تسحیلات بیشتری فراهم کند.