درصحن: ۱۳۲ نفر برای تصاحب کرسی مینو خالقی در مجلس دهم ثبت نام کردند. صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم توسط شورای نگهبان رد شد تا تعیین جانشین او در انتخابات میاندوره ای تعیین شود. انتخابات میان دوره ای مجلس دهم در چهار حوزه اصفهان، اهر، مراغه و بندرلنگه روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها برگزار می شود.
رئیس ستاد انتخابات از ثبت نام ۱۳۲ کاندیدا در حوزه انتخابیه اصفهان،‌ ۴۱ نفر در حوزه انتخابیه اهر و هریس، ۵۵ نفر برای حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر، و ۵۱ نفر از حوزه انتخابیه بندرلنگه برای ورود به مجلس دهم ثبت نام کرده اند.
انتخابات میاندوره ای در حالی در اصفهان برای تعیین جانشین مینو خالقی برگزار می شود که مجلس دهم با تفسیر قانون انتخابات،‌ اعلام کرد شورای نگهبان پس از تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه،‌ حق رد صلاحیت منتخبان را ندارد. این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تایید کند،‌ مینو خالقی منتخب مردم اصفهان، نماینده اصفهان در مجلس دهم خواهد بود و باید اعتبارنامه اش به رای گذاشته شود.