شهر من شورای من: شورای شهر بلفاست در ایرلند شمالی در تارنمای خود اطلاعات دقیقی را منتشر کرده که پاکیزه نگه داشتن شهر در چه زمینه هایی از سوی نهادهای مربوط پی گیری می‌شود. در این تارنما همچنین به برگزاری نشست‌های دوره ای در محله های گوناگون بلفاست اشاره شده است. در این نشست‌ها مردم می‌توانند مستقیما با مسئولان پاکیزه نگاه داشتن شهر دیدار داشته باشند و آنها را از دیدگاه‌های خود در این زمینه آگاه کنند. تاریخ و محل نشست‌ها در تارنمای شورای شهر به شکل منظم منتشر می‌شود. شورای شهر از شهروندانی که امکان حضور در این نشست‌ها را ندارند دعوت کرده است که برای بیان دیدگاه‌های خود از فرم‌های آنلاین در تارنمای شورای شهر بهره گیرند. شورا همچنین برای افرادی که در طرح های مربوط به مسایل زیست محیطی کارهای هنری جالبی ارائه کنند جوایزی در نظر گرفته است. شورای شهر شما تا چه حد مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات شماست؟ از آنها بخواهید که نسبت به مسئولیتی که دارند پاسخگوهم باشند.