درصحن: رئیس کمیسیون اجتماعی از حمایت مجلس از کسب و کارهای اینترنتی خبر داده و گفته: مجلس و دولت در تلاش برای رفع موانع فعالیت اسنپ و تپ سی است و به اینگونه فعالیت ها بعنوان فرصتی برای ایجاد رونق اشتغال نگاه می کند. سلمان خدادادی گفته کسب و کارهای الکترونیکی باعث افزایش ارزش افزوده و کاهش بیکاری شده و از این رو مجلس از آن حمایت می کند.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، کارشناسان وزارت تعاون و ارتباطات برای بررسی موانع سد راه کسب وکارهای الکترونیکی خبر داده و گفته: در نشست امروز تبادل نظرهایی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفت و در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل و موضوع کسب وکارهای الکترونیکی و موانع سد راه آن بررسی شود؛ ما هم اعلام آمادگی کردیم که اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون باشد همکاری لازم را به عمل خواهیم آورد.
گفتنی است اخیرا جمعی از تاکسی داران تهرانی با تجمع مقابل مجلس، فعالیت اسنپ و تپ سی را غیر قانونی خوانده و خواستار برخورد با این دو شرکت شده بودند. اما دولت با اشاره به ابراز رضایت مردم از این شرکت ها و اشتغال زایی آنها از  کسب و کارهای اینترنتی حمایت می کنند.