شهرمن شورای من: شورای شهر منچستر اعلام کرده که پس از لندن، این شهر میزبان بزرگترین جامعه دگرباشان در بریتانیا است. شورا در تارنمای رسمی خود صفحه ای ویژه همجنسگرایان ایجاد کرده و در آن اطلاعات متنوعی درباره حقوق همجنسگرایان و نقش آنها در منچستر ارائه شده است. شورای شهر منچستر، پیشینه جامعه همجنسگرایان منچستر را بخش مهمی از پیشینه شهرارزیابی کرده و به فعالیت های بنیاد خیریه ای اشاره کرده که حدود سی سال است در منچستر در زمینه حقوق همجنسگرایان فعالیت دارد. شما تا چه میزان با اقلیت های جنسی شهر خود آشنا هستید؟ آیا سابقه‌ای از حضور اجتماعی آنها در تاریخچه شهر خود دارید؟ شوراها می‌بایست بتوانند فضایی در شهر ایجاد کنند که هر شهروند فارغ از جنسیتی که دارد خود را عضوی از شهر تصویر کند و مدام به دنبال پنهان کردن خود نباشد. شما هم می‌توانید مطالبات اقلیت‌ها را پیگیری کنید.