درصحن-شوراها: اظهارات اعتراضی پرویز سروری به تجمل گرایی برخی وزرای دولت و اهدای خانه ۱۶ میلیاردی یک بدهکار بانکی به همسر برادر رئیس جمهور، به افشاگری اعضای شورا علیه یکدیگر منجر شد. احمد حکیمی پور، سخنان سروری را سیاسی و اجحاف به شورا و حقوق شهروندی خوانده و گفته اینجا مجلس یا میدان سیاسی نیست. این مجادله به ورود دیگر اعضا به بحث و افشاگری علیه یکدیگر تبدیل شد.
پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به سرخو گفت: شما چرا غیرقانونی پارکینک خانه ات را به مسکونی تبدیل کرده ای؟ سرخو در جواب گفت: شما دروغ گفتید و دروغگو هستید و عامل شما در خبرگزاری کذاب نیوز این دروغ‌ها را گفته است.
پیرهادی خطاب به سرخو گفت: من 14 سال کارمند شهرداری بودم و برای خانه فقط 170 میلیون تومان تخفیف گرفتم.
پبرهادی گفت: شما ملک آموزشی را تبدیل به مسکونی کرده‌اید که بار دیگر سرخو با صدای بلند فریاد زد که شما دروغ می‌گویید و دروغ‌گویی‌تان روش شده است و اینک دست‌پا می‌زنید؛ من این کار را نکردم.
پیش از این از پیرهادی بعنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران که در پرونده املاک نجومی، تخفیف ویژه ای از شهرداری گرفته نام برده شده بود. قالیباف این ادعا را در صحن شورا تایید و اعلام کرد این حق ایشان بوده که به عنوان کارمند شهرداری این تخفیف را بگیرید. امروز پیرهادی نیز اعتراف کرد که ۱۷۰ میلیون تومان تخفیف گرفته است.