درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان آذربایجان غربی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۷ درصد است. استان آذربایجان غربی با ۴۳ شهر، جمعا ۲۳۵ کرسی در شورای شهرها دارد که ۲۱۸ کرسی آن به مردان و تنها ۱۷ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر ارومیه بعنوان مرکز استان آذربایجان غربی و بزرگترین شهر استان حتی یک کرسی از ۱۳ کرسی اش به زنان تعلق نگرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام زنی دیده نمی شود. ولی شش شهر کوچکتر این استان که ۷ و ۵ کرسی دارند، دو کرسی آن را به زنان اختصاص داده اند. شهر خوی و بوکان از ۷ کرسی، دو کرسی و شهرهای تکاب، نوشین، سردشت و چایپاره نیز از ۵ کرسی دو کرسی را به زنان واگذار کرده اند و ۴ شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
1ارومیه11110-
2پیرانشهر761نسرین قریشی
علی البدل: آسیه آریانفر
3نقده761لیلا حیدری چیانه
4سلماس770علی البدل: مهسا اصغری اروج کندی
5میاندوآب770-
6خوی752لیلا مکاری رنج دوست
زهره رجائیان
7مهاباد770-
8بوکان752شادی تردست
لیلا احمدی مقدم
9اشنویه550علی البدل: تروسکه مرادی
10تکاب532سمیه الماسی
توعه عینالو
11ربط550-
12نازک علیا550-
13قره ضیاء الدین550-
14محمود آباد550-
15کشاورز550-
16شاهین دژ550-
17ماکو550-
18بازرگان550-
19آواجیق550-
20سیه چشمه550-
21سیمینه550-
22خلیفان541بیانه عزیززاده
23شوط550-
24مرگنلر550-
25محمدیار550-
26میرآباد550-
27تازه شهر550-
28باروق550-
29سیلوانه550-
30زرآباد550-
31قطور550-
32دیزج دیز550علی البدل: نجیبه نقی لو
33فیرورق550علی البدل: اعظم فقیبی
و فاطمه سلیمان زاده
34سرو550-
35پلدشت550-
36چهاربرج550-
37نوشین532سکینه نوری
رقیه قاسمی
38سردشت532سمیه عباسی
ستاره فتاح پور
39قوشچی541الهام حاجی پور کشک سرایی
40ایواوغلی550-
41گردکشانه550اسرین نوزری
42نالوس550-
43چایپاره532بتول احمدی خانقاهی
رعنا ولی زاده
علی البدل: زیور صنعتی