درصحن: محسن کوهکن در جلسه امروز مجلس در تذکری متفاوت مردم را مخاطب قرار داده و گفت: «نمایندگانی که انتخاب کرده اید سه روز در هفته از صبح تا ظهر باید تمام فکر و ذهنشان متوجه مصوباتی باشد که برای شما ایجاد حق تکلیف می کند. اما کم نیستند کسانی که ناگزیرند تلفن همراهشان را جواب بدهند و شاید دو سوم جلسه علنی را باید به تلفن اختصاص دهیم. گوشی‌هایی که در گوش تک تک ماست باعث می‌شود به جای بررسی طرح ها و شنیدن مطالبی که همکارانمان مطرح می‌کنند، با موکلمان صحبت کنیم. این ها به کار لطمه می زند و طراز نمایندگی را پایین می‌آورد.»

آنچه که امروز در تذکر کوهکن آمده است یکی از مهمترین نقاط ضعف مجلس ایران است چرا که در هنگام بحث و گفتگو پیرامون اکثر لوایح و طرح‌ها معمولا جمعی از نمایندگان یا غایب هستند و یا در حال قدم زدن در صحن مجلس و مکالمه با تلفن‌های همراه خود و  همین امر باعث شده است که جز در موارد خاص و افراد خاص، درصد قابل توجهی از نمایندگان مجلس از جزییات طرح‌های مصوب چندان آگاه نباشند.