درصحن: یک نماینده مجلس مدعی شده که توقف ویزای ایرانیان و شش کشور مسلمان دیگر از سوی ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، این کشور را منزوی و محدود می کند. احمد سالک نماینده اصفهان و عضو جبهه پایداری با اعلام این مطلب پیش بینی کرده است که فشارهای امریکا بر ایران در چهار حوزه موشکی، مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و موضوعات منطقه ای افزایش پیدا خواهد کرد.
احمد سالک که از مخالفان برجام در مجلس نهم و دهم بود، از کشورهای مسلمان خواسته است به دشمنی با امریکا ادامه دهند و گفته: قطعا تمام مسلمانان باید آمریکا را دشمن اصلی اسلام بدانند و به طور حتم اگر به این موضوع توجه نشود، جهان اسلام دچار خسران و آسیب می شود.
احمد سالک از چهره های تندروی مجلس نهم بود که  ریاست کمیسیون فرهنگی را نیز برعهده داشت. او در انتخابات مجلس دهم از حوزه اصفهان باردیگر به مجلس راه یافت ولی موفق به کسب آراء اعضای کمیسیون برای حفظ کرسی ریاست نشد.