درصحن: مریم نخستین احمدی عضو شورای شهر قزوین در واکنش به انتشار تصاویری که آن‌ها را «بی احترامی به مقام شهدا» تلقی کرده است، در اظهاراتی فراتر از حدود قانونی اختیارات خود در مقام دادستان حاضر شده و اقدام به تهدید منتشر کنندگان این تصاویر نموده و گفته است: از این جا به افراد هشدار می‌دهم که شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری با این مسئله با جدیت برخورد خواهد کرد و اجازه بی‌احترامی به آن‌ها را به هیچ کسی نخواهیم داد.
 
گرچه اطلاعی از محتوی تصاویر مذکور در اختیار نیست اما در هیچ کجای قانون از تهدید و تعزیر شهروندان به عنوان وظیفه اعضای شوراهای شهر و روستا یاد نشده است. به نظر می‌رسد عدم آشنایی کافی به حدود اختیارات اعضای شورا و گاه سو استفاده از موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی حاصل از عضویت در شورا در سال‌های گذشته باعث شده تا برخی از این نمایندگان در مقام دادستان و مدعی العموم ظاهر شوند.