درصحن-شوراها: شورای شهر تهران برای تشویق شهروندان جهت استفاده از موتورسیکلت های برقی، آنها را پرداخت عوارض سالیانه معاف کرده است. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفته دارندگان موتورهای انژکتوری باید ۱۰ درصد عوارض یک خودرو و موتورهای کاربراتوری ۲۰ درصد عوارض یک خودرو را در سال ۹۶ پرداخت کنند ولی موتورهای برقی از پرداخت عوارض معاف هستند.
افزایش آلودگی هوای تهران، انگشت اتهام را متوجه دارندگان موتورسیکلت ها کرده و شورا در پی یافتن راهی برای جلوگیری از تردد موتورهای کاربراتوری است. شورای شهر پیش از این خواستار عدم شماره گذاری موتورهای بنزینی شده بود. سازمان محیط زیست نیز خواهان توقف شماره گذاری اینگونه موتورها شده بود.
اقبال شاکری همچنین گفته،‌ براساس طرحی که در شورا در حال تدوین و تصویب است، در سال ۱۳۹۶ دارندگان موتورسیکلت هم برای تردد در منطقه طرح ترافیک باید نسبت به دریافت آرم اقدام کنند. آرم طرح ترافیک بصورت سالانه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

این طرح در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تصویب شده و برای تصویب نهایی به زودی در صحن شورای شهر قرائت می‌شود.