درصحن: #زنان  در #انتخابات عنوان چهارمین انیمیشن #درصحن است که با هدف تشریح موقعیت زنان در فضای انتخاباتی کشور تهیه و تدوین شده است. اگر زن هستید و برای اولین بار می‌خواهید به کاندیداتوری در #انتخابات_شوراها فکر کنید این انیمیشن را ببینید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

شما می‌توانید دیگر انیمیشن‌های درصحن را در اینجا و همچنین کتاب‌چه‌های آموزشی درصحن را در اینجا دیده با دیگران به اشتراک بگذارید.