درصحن: علی لاریجانی رئیس مجلس از تکرار تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در برابر مجلس ابراز شرم کرده و گفته در بودجه سنواتی کشور فکری به حال بازنشستگان فولاد کنیم. او این سخنان را در جریان مخالفت با طرح نمایندگان مبنی بر قرار گرفتن صندوق بازنشستگان فولاد در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور عنوان کرده است. او صندوق بازنشستگی کشور را مفلس فی امان الله خوانده و این انتقال را غیرعقلانی خوانده است.
در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه،‌ پیش بینی شده بود که صندوق بازنشستگان فولاد به زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور ملحق شود.
پیش از این بارها بازنشستگان صنعت فولاد در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات شان شده بودند. تکرار این تجمع باعث شد تا علی لاریجانی که هر روز با تجمع گروهی از معترضان در مقابل مجلس، روبرو می شود، نسبت به اعتراض آنها حساس و نمایندگان را به یافتن راه حلی اصولی دعوت کند.