درصحن: احمد توکلی شنبه شب و در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از عملکرد شهرداری در موضوع املاک نجومی، گفت در پرونده واگذاری املاک نجومی، شهرداری هم متخلف است و هم جرم اتفاق افتاده است.  احمد توکلی گفته است من دوبار از آقای قالیباف در انتخابات حمایت کرده ام اما با این قضایا (فساد قالیباف و شهرداری) دیگر نمی کنم. باقر قالیباف شهردار تهران روز شنبه در حاشیه افتتاح برخی طرح های شهری از پاسخ مثبت یا منفی به موضوع نامزدی در انتخابات خودداری کرد و گفت هدفش خدمت است و جایگاه خدمت برای وی فرقی ندارد.