هر سیستمی که با پول عمومی یعنی مالیات اداره می‌شود در معرض فساد قرار دارد. در طول تاریخ انسان با همواره با وسوسه دست‌اندازی به اموال عمومی مواجه بوده است، هر چند حالا با حاکمیت قانون و افزایش آگاهی‌های عمومی حساسیت‌ها به موضوع فساد افزایش یافته اما نمی‌توان چشم از این وسوسه مادی برداشت.

آنچه می‌بینید محصول سازمان بین المللی شفافیت است که در وب سایت سازمان عرصه سوم با زیرنویس فارسی منتشر شده است.