درصحن: غلام‌رضا انصاری عضو شورای شهر تهران با اشاره عدم محرمانه بودن اسناد مربوط واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران می‌گوید:‌ «مجلس شورای اسلامی باید قانونی تصویب کند که در آن به افشا کنندگان فساد تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است مصونیت اعطا شود.» انصاری معتقد است «امروز فساد تار و پود مدیریت شهری در کلانشهرها را مورد تهاجم قرار داده است و بخش قابل توجهی از نظام اداری ما را نیز در بر گرفته است.»

این در حالی است یاشار سلطانی افشا‌گر پرونده املاک نجومی شهرداری به همین اتهام مدت‌ها در بازداشت به سر می‌برد. در هفته‌های گذشته قوه قضاییه با صدور حکم جلب برای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نشان داد که بر خلاف نص قانون اساسی اصولا مصونیت را حتی برای نمایندگان مجلس نیز قائل نیست. تجربه نشان داده که سیستم قضایی ایران در مواردی همچون املاک نجومی و یا حقوق‌های نجومی، بیشتر سلیقه ای عمل کرده، به گونه‌ای که در یک پرونده افشاگر را بازداشت و در پرونده دیگر، خود در کنار افشار نقش مدعی العموم را ایفا می‌کند. با این حال پر واضح است که برای غلبه بر فساد سازوکارهایی همچون مصونیت برای افشاگران فساد، می‌تواند نقش به سزای در ایجاد انگیزه عمومی علیه مفاسد اداری و مالی ایفا نماید.