درصحن: پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی برای اجرای طرح خدمت سربازی در محل سکونت سربازان، با استقبال نمایندگان مجلس روبرو شده است. سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی بهترین راه برای جلوگیری از فرار سربازان را خدمت سرباز در شهر محل سکونت خود دانسته است. محمود صادقی نماینده تهران این پیشنهاد را سازنده و باعث کاهش آسیب های ناشی از دوری از خانواده عنوان کرده ولی در عین حال گفته، مجلس اجازه ورود به این موضوع را ندارد ولی اگر این پیشنهاد از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجلس ارائه شود، مجلس از آن استقبال می کند.
به گفته صادقی تسهیلاتی که برای بهینه سازی خدمت سربازی و ارتقا کیفی نظام وظیفه از جمله خدمت سربازی در محل سکونت سرباز مطرح است می‌تواند به مجلس ارائه شود. او اضافه کرده به طور قطع مجلس نیز نظر مساعدی نسبت به آنان خواهد داشت. صادقی معتقد است «وجود ظرفیت در هر شهر و استان برای انجام خدمت سربازان در محلات سکونت خود موضوعی است که باید از سوی کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شود.»

در حال حاضر سربازان تا روز اعزام نمی دانند به کجای ایران اعزام خواهند شد. بسیاری از آنها دور از محل سکونت و در نقاطی دورافتاده خدمت سربازی را انجام می دهند.