درصحن: رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با انتقاد از شهرداری‌ها می‌گوید: «شهرداری‌ها با لودرها حرکت می‌کنند و آثار را از بین می‌برند، زیرا معتقدند این بناها فرصت‌های توسعه را از شهر گرفته‌اند. خیلی از مدیران ارشد در استان‌ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند.» زهرا احمدی پور که در کمیسیون گردشگری مجلس حاضر شده بود بر این‌که شوراها و شهرداری‌ها بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور موظف‌اند از آثار میراث فرهنگی حفاظت کنند تاکید کرد.
 
در سه دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان میراث فرهنگی حفاظت از آثار باستانی در مقابل سازمان‌های دولتی و شبه دولتی همچون شهرداری بوده است. به گونه‌ای که می‌توان گفت در اکثر مناطق کشور به بهانه توسعه، نوسازی و … شاهد خسارات بسیاری به میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری بودیم. مطمئنا در صورت حضور افراد متخصص و دلسوز در شوراهای شهر و روستا می‌توان از این گونه خسارت‌های ملی جلوگیری کرد.