درصحن: محمود علیزاده طباطبایی حقوق‌دان و عضو سابق شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات چمران رئیس شورای شهر تهران می‌گوید «شورای شهر نمی‌تواند به این دلیل که پرونده واگذاری املاک در دادستانی در حال بازرسی است؛ از وظیفه نظارت و بازرسی خود در این پرونده سر باز زند.» پیش‌تر چمران گفته بود به دلیل ورود دادستانی به این پرونده شورا نمی‌تواند به پرونده واگذاری املاک رسیدگی کند. طباطبایی که سابقه حضور در شورای شهر اول تهران را دارد می‌گوید  تمامی معاملاتی که در اثر تفویض اختیار شورای شهر توسط شهرداری انجام می‌شود؛ را باید شورای شهر مورد رسیدگی قرار داده و در صحن علنی این نهاد گزارش آن ارائه شود.
علیزاده طباطبایی معتقد است  «تمامی معاملات شهرداری براساس قانون باید به تصویب شورای شهر برسد و اگر شهرداری معامله‌ای انجام داده باید براساس تفویض اختیار از طرف شورا به این نهاد بوده باشد.»
در پی افشای تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاکی به ارزش ده ها میلیارد تومان و فشار افکار عمومی  نهادهای مختلفی از جمله مجلس و قوه قضاییه مدعی رسیدگی به پرونده شدند. در این میان به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی انتخابات شوراها هیات رئیسه شورای شهر تهران تمایلی به شفاف سازی تخلفات شهرداری ندارد.