درصحن: تلاش علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از کاهش بودجه کلانشهرها ناکام ماند. مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، با تصویب پرداخت درآمد حاصله از دریافت عوارض ارزش افزوده و عوارض آلودگی هوا به نسبت ۷۰ به ۳۰ به شهرداری ها و دهیاری ها،‌ رای به کاهش بودجه کلانشهرها داد. علی لاریجانی این اقدام را موجب افزایش تراکم فروشی از سوی شهرداری ها خواند و خواستار ارجاع این ماده از قانون لایحه برنامه ششم به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد شد. ولی نمایندگان با تقاضای لاریجانی مخالفت کرده و رای به کاهش بودجه شهرداری ها دادند.

به گفته علی لاریجانی دولت در لایحه پیشنهادی سهم شهرداری کلانشهرها از عوارض دریافتی را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود ولی مجلس این میزان را به ۱۲ درصد کاهش داده است. به باور لاریجانی این اقدام درآمد پایدار شهرداری در کلانشهرها را با بحران روبرو کرده و آنها را به تراکم فروشی سوق می دهد.

براساس مصوبه مجلس، عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های( برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می‌شود.