درصحن: آیا می‌دانید چه کسانی نمی‌توانند به عضویت شوراها درآیند؟

این چند گروه از حق انتخاب شدن در انتخابات شوراها محرومند:

الف – کسانی که در برای تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند.

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ – محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

‌و – محکومان به حدود شرعی.

‌ز – محکومان به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند. (محتکران،‌ گرانفروشان و قاچاقچیان)

ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.
0006-do-you-konw