درصحن: رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به تسخیر تهران توسط ماشین‌ها می‌گوید تهران با کوچک‌ترین تلنگری دچار بحران ترافیکی می‌شود :«با توجه به بیماری ترافیک پایتخت،شاهدیم، با یک تلنگر این بیمار به کما می‌رود و با یک برف و باران و برگزاری نمایشگاه، تهران قفل می شود.»

محمدرضا مهماندار در اولين نشست خبری خود به عنوان رییس پلیس راهور ناجا می‌گوید: “صبح و عصر تهران در تسخیر خودروها است و حتما باید برای حل مشکل، محدودیت زمانی و مکانی تردد ایجاد کنیم.»

این درحالی است که مدیران شهری و دولتی در دو دهه گذشته نتوانسته‌اند چاره‌ای برای حل مشکل ترافیک تهران ارائه کنند. فرار از مسئولیت میان پلیس راهوار، شهرداری و شورای شهر، استان‌داری و دولت و سازمان محیط زیست از یک سو و اظهارات غیر کارشناسانه و طرح‌های زودگذر کم بازده در نهاد‌های پراکنده از سوی دیگر ثابت کرده است نیاز شهرتهران در حوزه ترافیک، قبل از هر چیز معرفی مرجعی برای برنامه ریزی و سامان‌دهی است. امری که تا به امروز مغفول مانده است.