درصحن-شوراها: رحمت اله حافظی نماینده شورا در کمیته مناسب سازی معابر شهری برای معلولان از بی تفاوتی شهرداری تهران نسبت به مصوبه شورا در این خصوص خبر داده و گفته: شهرداری حتی نسبت به تشکیل جلسات کمیته مربوطه اقدام نمی کند. حافظی گفته: تاکنون دو نامه اعتراضی به شهردار تهران در این خصوص نوشته ام ولی شهرداری به این مساله اهمیت نمی دهد.

رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به ایلنا گفته سیاست پیش روی شهرداری تهران در مناسب سازی معابر شهری برای معلولان و جانبازان، قابل پذیرش نیست و با اهداف اعلام شده از سوی شورا مغایرت دارد. تسهیل تردد تمام اقشار جامعه اعم از معلولان از جمله وظایف شهرداری است و  بی تفاوتی نسبت به این مهم یعنی تضییع حقوق معلولان از تردد در سطح شهر همچون سایر شهروندان.