درصحن: قطع هزار اصله درخت سیب در فردیس استان البرز با واکنش مردم و همچنین دادستانی همراه شده است. طی روزهای گذشته خبری مبنی بر قطع درختان یک باغ دو هکتاری در این منطقه منتشر شد که با توجه به مشکلات زیست محیطی و آلودگی‌ شدید هوا در استان های البرز و تهران توجه حساسیت نهاد های مختلف را برانگیخته است. البته تا این لحظه شهرداری و شورای شهر فردیس نسبت به موضوع واکنشی نشان نداده‌اند

در این میان جهاد کشاورزی مدعی است که قطع درختان با کسب مجوزهای لازم انجام شده اما دادستانی خبر از برخورد قانونی با متخلفان می‌دهد و می گوید مجوز‌ها نهایی نبوده است.