درصحن: ۳- آیا می‌دانید می‌توانید در برگه رای نام کاندیدای ردصلاحیت شده یا هرکس دیگری را بنویسید؟

در انتخابات شوراها اگر علاوه بر کاندیداها،‌ اسم کاندیدای ردصلاحیت شده یا هر شخصیتی که دوست دارید را در برگه رای بنویسید،‌ رای شما باطل نمی‌شود فقط اسامی کاندیداهای رد‌صلاحیت شده یا شخصیت‌هایی که کاندیدا نیستند را نمی‌خوانند. خاصیتش این است که می‌توانید انتخابات را به یک رفراندوم هم تبدیل کنید. مثلا اسم کسی که ممنوع‌التصویر شده را بعد از اسامی کاندیداهایی که دوست دارید انتخاب شوند، بنویسید. ضمن این که شما اگر به تعداد بیشتری از کاندیداها (بیشتر از تعداد کرسی های شورا)  رای دهید، آرای شما باطل نیست، از آخر لیست اسامی اضافه حذف می‌شوند. مثلا در تهران شما می‌توانید به ۳۱ عضو اصلی و ۱۵ عضو علی‌البدل رای بدهید. حالا اگر شما اسم ۶۰ نفر را وارد کردید از شماره ۴۶ به بعد دیگر خوانده نمی‌شود.
0003-do-you-konw