درصحن: هاجر چنارانی، نماینده اصلاح طلب نیشابور،‌ تنها زن راه یافته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. هاجر چنارانی در حالی به کمیسیون امنیت ملی راه یافته که سابقه نمایندگی ندارد. در انتخاب کمیسیون ها بیشترین رقابت برای ورود به این کمیسیون است. چهره های تندرو و شناخته شده پایداری همچون ذوالنور،‌ نقوی، کریمی قدوسی و اصولگرایان مطرح مجلس همچون بروجردی،‌ فلاحت پیشه نیز به این کمیسیون راه یافته اند.