درصحن-شوراها: دادستان تهران از بازجویی ۲۵ متهم پرونده واگذاری «املاک نجومی» توسط شهرداری تهران خبر داده ولی نام متهمان را فاش نکرده است. جعفری دولت آبادی گفته اسامی متهمان پس از انجام تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید. او فقط به بازجویی از عضو ورزشکار شورای شهر بابت دریافت ملکی تحت عنوان پاداش قهرمانی اشاره کرده است. پیش از این اعلام شده بود علیرضا دبیر ملکی را بابت پاداش قهرمانی دریافت کرده است.
شهرداری تهران با واگذاری املاکی با تخفیف های بالا به برخی مدیران شهرداری و شرکت های تابعه و افرادی خارج از مجموعه شهرداری، به فساد مالی متهم شده است. پیش از این ریاست بازرسی کل کشور، تخلف در برخی از واگذاری ها را قطعی اعلام کرده بود و شهردر تهران نیز گفته بود که دستور بازگشت این املاک را صادر کرده است.
یاشار سلطانی مدیر و سردبیر معماری نیوز افشاگر این پرونده بود که به اتهام انتشار اسناد محرمانه دستگیر شد. او پس از مدتی با وثیقه آزاد و منتظر جلسه دادگاه و صدور رای است. برخی از اعضای شورای شهر از جمله متهمان این پرونده هستند.