درصحن: یک نماینده مجلس از نقص فنی قطار سانحه دیده در روز قبل از حادثه خبر داده و گفته: «روز قبل از این حادثه به من اطلاع دادند که قطار تبریز- مشهد با حدود ۷ ساعت تاخیر به مقصد رسیده و علت را هم نقص فنی اعلام کرده بودند؛ چرا همان روز یا قبل از آن اقدامات کافی برای اصلاح و بهسازی این قطارها انجام نشده بود؟ اگر این قطارها استانداردهای لازم را ندارند، چرا اساساً اجازه حرکت به آنها داده می شود که با آرامش مردم و از آن مهمتر با جان و زندگی آنها اینطور بازی شود!؟»
اخیرا برخورد دو قطار در منطقه سمنان، به کشته و زخمی شدن دهها مسافر منجر شد و در پی بروز این اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه شدند. استیضاحی که با افشای نقص فنی قطار سانحه دیده می تواند جدی تر دنبال شود. محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز با افشای این خبر،‌ نسبت به فقدان نظارت بر شرکت های حمل و نقل ریلی انتقاد کرده و گفته باید روشن شود چه کسی مسول نظارت بر مسایل فنی و مالی این شرکت هاست.