دانلود کتاب مجلس و شوراها؛ عکس و خبر

گسترش شبکه های اطلاع رسانی، سبب شده که کمتر خبری پنهان بماند. مردم در کسری از ثانیه، اخبار را در حجمی وسیع دست به دست می کنند و دیگر تولید خبر اختصاصی در رسانه ها مفهوم خود را از دست داده و انحصار رسانه ای کاملا شکسته است.

شاید کمتر کسی این روزها منتظر انتشار روزنامه ای برای خواندن اخبار روز، یا پخش اخبار نیم روزی از رادیو و تلویزیون باشد، چراکه شبکه های اجتماعی مجال اطلاع رسانی را از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی غیرخبری ربوده اند و آنقدر انتشار اخبار سرعت یافته که برای دیده شدن باید با تحلیل ها و گزارش های به روز نسبت به جذب مخاطب کوشید. «درصحن» به عنوان وب سایتی تخصصی که بر فعالیت ها و کارکرد مجلس شورای اسلامی و شوراها در ایران تمرکز دارد، طی یک سال گذشته کوشید ضمن انتشار مقالات، ویدئوها، اینفوگرافیک ها و گزارش های متعدد، نسبت به ثبت مهمترین رویدادهای خبری پیرامون مجلس و شوراها، تحت عنوان «عکس روز» اقدام کند.

کتاب پیش رو، مجموعه رویدادهای مهم یک سال گذشته است که با ترکیب عکسی آرشیوی و مرتبط با آنچه به وقوع پیوسته، شما را در جریان مهمترین رویدادها، طی سالی که گذشت قرار می دهد.