درصحن: در حالیکه نمایندگان مخالف وزرای پیشنهادی،‌ باالاتفاق مخالفت خود را با تمرکز بر «فتنه» شروع کردند و بر این نکته تاکید داشتند که معرفی شدگان خصوصا دانش آشتیانی کاندیدای وزارت آموزش و پرورش از فعالان فتنه بوده است،‌ اما مجلس با اکثریت آراء رای اعتماد خود را به نمایندگان اعلام کرد. در جریان شمارش آراء سلیمی از نمایندگان  در تذکری از لاریجانی خواست تا موضع مجلس در خصوص فتنه را بیان کند. لاریجانی در برابر این تذکر سکوت کرد ولی دقایقی بعد آراء نمایندگان اعلام شد تا موضع مجلس بصورت شفاف در خصوص فتنه اعلام شود.
بعد از وقایع سال ۸۸ که به جنبش سبز منجر شد،‌ مخالفان میرحسین موسوی،‌ جنبش سبز را فتنه و موسوی را رهبر فتنه خواندند. پیش از این مجلس نهم،‌ به هر سه وزیری که امروز از مجلس دهم رای اعتماد گرفته بود رای اعتماد نداد چون آنها را فتنه گر خوانده بود. پروانه سلحشوری نماینده تهران امروز در دفاع از وزرای پیشنهاد گفت مجلس تغییر کرده و مجلس دهم اسیر واژه ها نیست و به وزرای پیشنهادی به خاطر شایستگی هایشان رای اعتماد خواهد داد.