درصحن: آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان به نمایندگان مجلس ماموریت داده تا عناصر فعال فتنه که در دولت صاحب مناصب مختلف هستند را شناسایی و با آنها برخورد کند. احمد جنتی گفته قانون اساسی قدرت زیادی به نمایندگان داده است تا بتوانند از طریق نطق، تذکر، سوال،‌ تحقیق و تفحص و استیضاح بر قوه مجریه نظارت کنند. او گفته اگر نمایندگان به وظیفه نظارتی خود عمل می کردند، ما شاهد حقوق های نجومی و اعطای وام هایی با شرایط ساده به مدیران نبودیم.