درصحن: آزادی خواه نماینده ملایر و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از اعلام موافقت معاونت سینمایی وزارت ارشاد نسبت به الحاق نمایندگان مجلس به شورای صدور مجوز تولید و اکران فیلم خبر داده و گفته این تقاضا در جلسه مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی و مسوولان وزارت ارشاد مطرح و نمایندگان دولت از این پیشنهاد استقبال کردند. از این پس نمایندگان در خصوص صدور مجوز تولید و اکران فیلم نظر می دهند. پیش از این بسیاری از فیلم های تولیدی با انتقاد و اعتراض نمایندگان همراه می شد.

عضویت در شورای صدور مجوز تولید و اکران فیلم برای انجام وظیفه نظارتی، می تواند در حیطه وظایف نمایندگان باشد ولی چنانچه این عضویت با حق رای همراه باشد خلاف قانون اساسی و در حیطه مسوولیت های دولت نه نمایندگان مجلس. مجلس در بسیاری از نهادهای دولتی عضو ناظر دارد که ناظران با رای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و وظیفه آنها تنها نظارتی و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس است. تاکنون کسی در شورای تولید و اکران فیلم از مجلس عضویت نداشته است.