درصحن: سخنگوی شورای نگهبان،‌ حقوق های نامتعارف را دلیل دیگری برای رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات عنوان کرده و گفته: اگر تخلف یا اقدامی بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور به اثبات برسد، می‌تواند عامل عدم احراز صلاحیت‌ها باشد. کدخدایی اضافه کرده:  تأکید مقام معظم رهبری بر برخورد با پدیده زشت حقوق‌های نجومی و استفاده ایشان از عبارت «هجوم به ارزش‌ها» نسبت به این پرداخت‌های غیرمنصفانه، حجت را بر همه تمام کرده است.