درصحن: پنجاه نماینده تازه وارد مجلس دهم پیش از نمایندگی یارانه بگیر بودند که پس از ورود به مجلس یارانه آنها حذف شد. یک معاون وزیر کار و تامین اجتماعی با اعلام این خبرگفته: با مصوبه مجلس نهم، یارانه سه دهک اول پردرآمد کشور حذف شده از این رو یارانه ۵۰ نماینده ای که قبلا جزء این سه دهک نبودند نیز حذف شد. مجلس نهم،‌ دولت را مکلف به حذف یارانه اعضای سه دهک پردرآمدی کرده است. اساتید دانشگاه و قضات، مدیران و نمایندگان مجلس جملگی در این سه دهک قرار دارند.