خبرگزاری تسنیم- مونا رحیم بصیری: “باید ببینیم هر دقیقه مجلس چقدر برای مملکت هزینه دارد؟” این سخن مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است که در اعتراض به بی‌نظمی جلسات علنی مجلس و تأخیر بدون عذر نشست علنی بهارستان‌نشینان مطرح شد.

 این گزارش در پی پرداختن به چرایی بی‌نظمی‌ها و تأخیرهایی که در ابتدای اکثر جلسات علنی پارلمان وجود دارد، نیست اما سؤال اینجاست: آیا می‌توان محاسبه کرد “هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر برای کشور هزینه دارد؟”.

براساس قانون اساسی کشورمان “قانون‌گذاری” و “نظارت بر حسن اجرای قوانین” دو وظیفه مهم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. در واقع مردم به‌صورت مستقیم نمایندگانی را به بهارستان می‌فرستند تا در راستای حل مشکلات و توسعه و آبادانی کشور قوانینی وضع کرده و بر اجرای آنها توسط قوه مجریه، نظارت داشته باشند.

بهارستان‌نشینان در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس طرح‌ها و لوایح طرح‌شده را مورد چکش‌کاری قرار می‌دهند و پس از بررسی و تصویب آنها، گزارش خود را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهند. همچنین وظیفه نظارتی وکلای ملت نیز تقریباً همین پروسه را طی می‌کند، لذا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تمام فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان نمود دارد.

برای رسیدن به اینکه هر دقیقه صحن علنی مجلس چقدر هزینه‌بر است، می‌توان بودجه یک سال مجلس را بر میزان ساعات جلسات علنی پارلمان در همان سال تقسیم کرد.

در این گزارش برای نمونه سال 93 در نظر گرفته شده تا بتوان با یک محاسبه، میزان برگزاری هر دقیقه از جلسه علنی مجلس را مشخص کرد.

با نگاه به مشروح مذاکرات مجلس در سال 93 می‌توان دریافت که خانه ملت در سال 93 از روز 17 فروردین ماه تا 25 اسفندماه جلسه علنی داشته و در مجموع 112 نشست علنی برگزار کرده است. البته در برخی از روزهایی که مجلس جلسه علنی داشت، این نشست‌ها به‌دلیل بررسی طرح‌ها و لوایح مهم و زمان‌بر مثل لایحه بودجه، در دو شیفت کاری برگزار شده است.

با جمع ساعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در سال 93 پی می‌بریم که مجلس حدود 28501 دقیقه جلسه علنیداشته است.

همچنین بودجه مجلس شورای اسلامی در سال 93 در دو بخش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعریف شده است که در بخش اعتبارات هزینه‌ای، ردیف‌های بودجه‌ای برای برنامه‌های قانون‌گذاری، برنامه‌های نظارت و… وجود دارد.

براین اساس سرجمع بودجه‌های مصوب مجلس در سال 93 رقمی در حدود 496 میلیارد تومان است که براساس گزارشات دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد مالی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود 506 میلیارد و 841 میلیون تومان است.

با محاسبه این ارقام و تقسیم میزان بودجه مجلس بر ساعاتی که جلسه علنی برگزار شده است، می‌توان به ارقام زیر رسید:

هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی  حدود 17 میلیون و 800 هزار تومان
هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی بیش از یک میلیارد و 67 میلیون تومان
هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی با احتساب 4 ساعت حدود 4 میلیارد و 270 میلیون تومان

 

البته واضح است که این ارقام، هزینه‌های برگزاری جلسات علنی در سال 93 است لذا هزینه هر دقیقه از صحن علنی مجلس در سال جاری با توجه به ثابت بودن میزان زمان برگزاری جلسات علنی و افزایش هزینه‌های مجلس از جمله افزایش حقوق، افزایش هزینه آب، برق و تلفن… و هزینه کارمندان، مسلماً بیش از این ارقام خواهد بود.

براساس قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بودجه مصوب مجلس در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری 634 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که اگر میزان برگزاری جلسات علنی در سال جاری را برابر با سال 93 در نظر بگیریم، می‌توان به ارقام زیر رسید:

هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی حدود 22 میلیون و 250 هزار تومان
هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی حدود یک میلیارد و 335 میلیون تومان
هزینه برگزاری یک روز جلسه علنی با احتساب 4 ساعت حدود 5 میلیارد و 335 میلیون تومان

 

لازم به ذکر است میزان بودجه‌ای که در این گزارش مبنا قرار داده شده، تنها بودجه مجلس شورای اسلامی است و نهادهای زیرمجموعه مجلس مانند مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات در قوانین بودجه سنواتی، ردیف بودجه‌ای مشخص و جداگانه دارند و از آنجا که اقدامات این نهادها در راستای امور مجلس است و ثمره آن باید در تصمیمات و اقدامات مجلس نمود داشته باشد، لذا اگر ارقام بودجه این نهادها به بودجه مجلس اضافه شود، ارقام ذکرشده در این گزارش (هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی) افزایش قابل توجهی خواهد داشت.