درصحن: تمامی اعتبارنامه‌های ارجاعی به شعب پانزده‌گانه در نشست امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب وکلای ملت رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، سخنگوهای شعب 15 گانه، گزارش شعب خود از تصویب اعتبارنامه منتخبان جدیدرا قرائت کردند.