درصحن: در حالیکه پیش بینی می شد موضوع هتاکی نماینده ارومیه به زنان در جریان بررسی اعتبار نامه قاضی پور مورد بررسی قرار و حداقل زمینه ساز عذرخواهی رسمی این نماینده شود ولی نمایندگان مجلس دهم ترجیح دادم چشمشان را به روی این حرمت شکنی ببندند. در همین راستا قسم عثمانی سخنگوی شعبه یک بررسی کننده اعتبار نامه قاضی پور از تصویب اعتبار نامه اش در این کمیسیون خبر داد و یکی از زنان مجلس نیز از احترام زنان مجلس به رای مردم ارومیه و بی تفاوتی آنها نسبت به این موضوع خبر داده است. علی لاریجانی نیز در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که قاضی پور این مساله را تکذیب کرده و موضوع تمام شده است.
بعد از انتخابات مجلس دهم ویدئویی منتشر شد که در آن قاضی پور نماینده ارومیه به زنان اهانت کرده است. اظهاراتی که باعث شد فراکسیون زنان مجلس نهم،‌ نسبت به این نماینده اعلام جرم کند و پرونده ای نیز در همین خصوص گشوده شد ولی تاکنون نتایج رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.