درصحن: حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی (شهروندان سه دهک پردرآمد) که به محل اختلاف مجلس و دولت در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۵ تبدیل شده بود با نظر شورای نگهبان تایید شد. مجلس برخلاف نظر دولت رای به حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی داده بود اما دولت از شورای نگهبان خواسته بود که این مصوبه را رد کند ولی شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد. در عین حال تبصره دیگر این قانون مبنی بر عدم حذف یارانه خانواده های بالای پنج نفر با هر میزان درآمد را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و اعلام کرد این تبصره تبعیض ناروا است. شورای نگهبان جمعا هشت ایراد به مصوبه مجلس گرفته و خواستار اصلاح آن شده است.